System HRIS - system informacji o zasobach ludzkich

HR Panorama to system typu HRIS/HRMS, który skutecznie wesprze Twój dział HR lub pomoże go outsourcować zachowując przy tym pełną kontrolę nad danymi pracowników i kandydatów.

PLATFORMA HRIS

Czym jest HRIS (System informacji o zasobach ludzkich)?

HRIS (ang. Human Resource Information System) oznacza System Informacji o Zasobach Ludzkich. HRIS zapewnia funkcje, które wspierają dział HR w szerokim zakresie zadań, od wyszukiwania i zatrudniania pracowników do zarządzania organizacją. HRIS będzie wspierał zarówno menedżerów HR, jak i pracowników, rekruterów, nowo zatrudnionych oraz długoletnich członków zespołu.

HR Panorama pozwala firmie na bardziej efektywne planowanie kosztów personalnych i prowadzi do zwiększenia wydajności przy podejmowaniu decyzji w zakresie HR.

Korzyści z używania systemu typu HRIS?

Dzięki odpowiedniemu systemowi HRIS można śledzić zmiany we wszystkim, co jest związane z pracownikami: frekwencja, podwyżki, grupy płacowe, zajmowane stanowiska, szkolenia itp.

Drugą kwestią jest zgodność z przepisami. Obejmuje to materiał do identyfikacji dla pracowników w przypadku niewłaściwego zachowania, informacje pierwszego kontaktu w razie wypadku, informacje identyfikacyjne obywateli dla urzędu skarbowego i daty wygaśnięcia obowiązkowych certyfikatów. Kolejnym powodem jest efektywność. Posiadanie wszystkich tych informacji w jednym miejscu nie tylko pomaga zwiększyć dokładność, ale także oszczędza czas.

Ostatnią korzyścią jest możliwość zaoferowania samoobsługowego HR dla personelu i menedżerów. Dzięki temu pracownicy mogą zarządzać własnymi sprawami.

Jakie są podstawowe funkcjonalności systemu HRIS?

 • Utrzymanie pracowników
 • Zatrudnianie
 • Przyjmowanie do pracy i zwalnianie z pracy
 • Administracja
 • Zarządzanie listą płac
 • Zarządzanie nieobecnościami
 • Zarządzanie urlopami
 • Śledzenie i zarządzanie świadczeniami pracowniczymi
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Rekrutacja/zarządzanie kształceniem
 • Zarządzanie wydajnością i oceny
 • Samoobsługa pracowników
 • Raportowanie i analityka
 • Zmiana przydziału pracowników

Jak funkcje systemu HRIS wspierają dział HR w zarządzaniu zasobami ludzkimi?

System HRIS umożliwia łatwe agregowanie potrzebnych informacji o zatrudnieniu i zarobkach pracowników. Dzięki dostępowi do systemu, pracownicy działu HR mogą wygenerować informacje o wynagrodzeniach, przyznanych podwyżkach, grupie zaszeregowania, szkoleniach, które powinni przejść pracownicy, urlopach itp.

Dzięki szybkiemu dostępowi do takich informacji łatwiej jest zarządzać procesami oraz kontrolować, czy firma prawidłowo wykonuje obowiązki względem pracowników. W prosty sposób można także porównać wybrane dane dotyczące pracowników i generować zestawienia.

Szybki dostęp do informacji bardzo ułatwia pracę działów HR, które nieustannie przetwarzają dane o zatrudnionych. System znajdzie zastosowanie także w procesie rekrutacji, bo pozwala na łatwe zagregowanie informacji o kandydatach i porównanie elementów CV, które są istotne dla osoby przeprowadzającej proces.

Choć to działy HR są największymi beneficjentami systemu HRIS, to skorzystają z niego także menadżerowie – zwłaszcza zarządzający dużymi zespołami – którzy potrzebują zebrać informacje o swoich pracownikach. System HRIS znacząco ułatwia porządkowanie i pozyskiwanie danych na potrzeby raportów i analiz oraz prezentuje je w czytelny sposób.

Czy obsługiwanie systemu zarządzania HR Panorama jest trudne?

Obsługa systemu HRIS jest łatwa, a sam system działa w sposób intuicyjny, tak by użytkownik płynnie przechodził pomiędzy poszczególnymi funkcjami.

HR Panorama – system HRMS, HRIS, HCM (Human Capital Management) i ERP

System HR Panorama odpowiada wymogom systemów HRMS, HRIS, HCM i ERP – zawiera ich funkcje i jest z nimi kompatybilny. Przeznaczony jest do outsourcowania funkcji HR w firmie – niezależnie od jej wielkości i profilu działania – przy zachowaniu poufności wszystkich zawartych w nim danych pracowników i kandydatów.

System jest w pełni zgodny z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych – ich poszanowanie to priorytet. Nasi Klienci mogą mieć pewność, że żadne poufne informacje nie wydostaną się na zewnątrz, a w razie zmiany przepisów dostosujemy system do nowych wymogów.

x