Rekrutacja

Pozyskuj, analizuj i zatrudniaj właściwych kandydatów

Pulpit rekrutacji

Informacje w ujęciu graficznym odnośnie m.in: zaangażowanego personelu w podziale na projekty, podziału pracowników wg. znajomości języków w ujęciu całej firmy informacje o nadchodzących urlopach, urodzinach itp.


Zliczanie pracowników, projektów, wydarzeń i dokumentów

Nadchodzące wydarzenia i urlopy

Rozkład pracowników według projektów

Statystyki na temat płci

Nadchodzące urodziny pracowników

Znajomość języków w firmie

Pulpit rekrutacji

01

Dane osobowe

Informacje na temat pracownika, jego dane personalne, kontaktowe oraz dotyczące zatrudnienia. Możliwość dowolnej rozbudowy pól według indywidualnych potrzeb danej firmy, np. o pola dotyczące spraw podatkowych, rozmiarów ubrań, etc.

Dane osobowe

02

Dokumentacja pracownicza

Pełna dokumentacja dotycząca wybranego pracownika m.in. umowy, certyfikaty, szkolenia BHP, dokumenty robocze wraz z dostępem do historii zmian. Możliwe jest utrzymywanie dokumentacji z kilku spółek jednocześnie.
Historia zmian w folderach.

Dokumentacja pracownicza

Prosty i szybki import danych pracowników


Prosty i szybki import danych pracowników

Korzystając z arkusy Excel możesz bardzo szybko zaimportować wszystkie dane (tj. imię, nazwisko, email, data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane księgowe, etc.) swoich pracowników

03

Karty czasu pracy

Plan czasu pracy wybranego w pracownika w ujęciu miesięcznym, tygodniowym oraz dziennym wraz ze statusem zatwierdzony / odrzucony / oczekuje. Występuje podział widoku względem czasu pracy przy projekcie oraz w danym miesiącu.

Karty czasu pracy

Notatki

Notatki

Notatki na temat pracowników, publiczne oraz prywatne z możliwością zapisywania opinii.

Umowy

Umowy

Fly beast fourth, you stars. Them seasons sea spirit, which second. Hath May whales, creepeth light.

Zgody

Zgody

Fly beast fourth, you stars. Them seasons sea spirit, which second. Hath May whales, creepeth light.

04

Umiejętności

Zestawianie przypisanych umiejętności do danego pracownika. Może zawierać informacje o zdobytych uprawnieniach, ukończonych kursach i indywidualnych zdolnościach.

Umiejętności

05

Doświadczenie zawodowe

Historia kariery zawodowej danego pracownika. Lista byłych pracodawców. Możliwość filtrowania pracowników według tych danych.

Doświadczenie zawodowe

06

Edukacja

Historia edukacji, informacje o ukończonych przez pracownika placówkach naukowych zdobytych tytułach naukowych i certyfikatach. Możliwość filtrowania pracowników według tych danych.

Edukacja

07

Języki

Zestawienie informacji o znajomościach języków obcych wraz ze stopniem ich zaawansowania. Możliwość oceny kompetencji językowych przez samego pracownika jak i przez pracodawcę.

Języki

Podział pracowników


HR Panorama pozwala na formalny (według projektów i zespoły) oraz nieformalny (według grup) podział pracowników.

Grupy

Grupy umożliwiają podział pracowników według określonych w danym momencie parametrów np. wszystkie osoby znające język angielski będące jednocześnie menedżerami.

Projekty

Projekty reprezentują rzeczywiste projekty w firmie. Projekty można rozbudowywać o dodatkowe pola.

Zespoły

To odzwierciedlenie rzeczywistych zespołów w firmie. Zespoły mogą dzielić się między sobą dokumentami oraz wiadomościami (wkrótce).

Przetestuj HR Panoramę przez 14 dni za darmoRole i uprawnienia

Panel pozwala na określanie uprawnień dostępu do modułów i funkcji HR Panoramy oraz zawartych w nich informacji. Dostęp może być przyznany poszczególnie do głównych paneli jak i ich pod funkcji.
Dostęp do systemu

Możliwe jest włączanie i wyłączanie dostępu do systemu wybranym pracownikom.