System Informacji
o Zasobach Ludzkich
Human Resource Information System (HRIS)


HR Panorama to system typu HRIS/HRMS, który skutecznie wesprze Twój dział HR lub pomoże go outsourcować zachowując przy tym pełną kontrolę nad danymi pracowników i kandydatów.<span style="font-size: 40px; line-height: 25px !important;">System Informacji<br>o Zasobach Ludzkich</span><div style="font-size: 20px; font-weight: 100; line-height: 15px !important; margin-top: 10px;">Human Resource Information System (HRIS)</div>

Co to jest HRIS?

HRIS oznacza System Informacji o Zasobach Ludzkich. HRIS zapewnia funkcje, które wspierają dział HR w szerokim zakresie zadań, od wyszukiwania i zatrudniania pracowników do zarządzania organizacją w ogóle. HRIS będzie wspierał zarówno menedżerów HR, jak i pracowników, rekruterów, nowo zatrudnionych oraz długoletnich członków zespołu.

HRIS pozwala firmie na bardziej efektywne planowanie kosztów personalnych i prowadzi do zwiększenia wydajności przy podejmowaniu decyzji w zakresie HR.

Jakie są korzyści z HRIS?

Dzięki odpowiedniemu systemowi HRIS można śledzić zmiany we wszystkim, co jest związane z pracownikami: frekwencja, podwyżki, grupy płacowe, zajmowane stanowiska, szkolenia itp. Drugą kwestią jest zgodność z przepisami. Obejmuje to materiał do identyfikacji dla pracowników w przypadku niewłaściwego zachowania, informacje pierwszego kontaktu w razie wypadku, informacje identyfikacyjne obywateli dla urzędu skarbowego i daty wygaśnięcia obowiązkowych certyfikatów. Kolejnym powodem jest efektywność. Posiadanie wszystkich tych informacji w jednym miejscu nie tylko pomaga zwiększyć dokładność, ale także oszczędza czas. Ostatnią korzyścią jest możliwość zaoferowania samoobsługowego HR dla personelu i menedżerów. Dzięki temu pracownicy mogą zarządzać własnymi sprawami.

Jakie są podstawowe funkcjonalności systemu HRIS?

 • Utrzymanie pracowników
 • Zatrudnianie
 • Przyjmowanie do pracy i zwalnianie z pracy
 • Administracja
 • Zarządzanie listą płac
 • Śledzenie i zarządzanie świadczeniami pracowniczymi
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Rekrutacja/zarządzanie kształceniem
 • Zarządzanie wydajnością i oceny
 • Samoobsługa pracowników
 • Zarządzanie nieobecnościami
 • Zarządzanie urlopami
 • Raportowanie i analityka
 • Zmiana przydziału pracowników

Przetestuj HR Panoramę przez 14 dni za darmo

Narzędzia oferowane przez HR Panoramę pozwolą Ci zapanować nad każdym etapem zatrudnienia.
Jednocześnie zmniejszając obciążenie administracyjne


Dane osobowe

Pełna dokumentacja pracownicza, historia zatrudnienia, dokumenty, harmonogramy i więcej..

Dowiedz się więcej

Rekrutacja

Pozyskuj, analizuj i zatrudniaj właściwych kandydatów, sprawnie i intuicyjnie.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie czasem pracy

Automatyzuje proces płacowy, gromadząc dane o czasie pracy i frekwencji pracowników.

Dowiedz się więcej

Pomagamy zarządzać ponad 15 000 pracowników i kandydatów.