Narzędzia do zarządzania rekrutacją i każdym etapem zatrudnienia


HR Panorama usprawnia kluczowe procesy związane z pracownikami i kandydatami. Pozwoli Ci to w łatwy sposób zbierać, analizować i bezpiecznie przechowywać dane osób, które dla Ciebie pracują.<span style="font-size: 40px; line-height: 25px !important;">Narzędzia do zarządzania rekrutacją i każdym etapem zatrudnienia</span>

Dane personalne
Informacje o pracownikach w zasięgu kilku kliknięć


Dane personalne<br><div style="font-weight: 300; color: #777">Informacje o pracownikach w zasięgu kilku kliknięć</div>
Dane personalne

Szczegółowe informacje na temat pracowników. Dane kontaktowe i dane potrzebne dla księgowości. Możliwość rozbudowywania o dowolne nowe pola.

Dokumenty

Pełna dokumentacja dotycząca wybranego pracownika m.in. umowy, certyfikaty, szkolenia BHP, dokumenty robocze wraz z dostępem do historii zmian.

Karty czasu pracy

Karty czasu pracy wybranego pracownika, wraz z ich statusem, w ujęciu miesięcznym, tygodniowym oraz dziennym. Występuje podział widoku względem czasu pracy w danym miesiącu oraz przy projekcie.

Harmonogram

Kalendarium pracownika oraz firmy, ze wszelkimi wydarzeniami takimi jak spotkania, wyjazdy, urlopy etc..

Doświadczenie zawodowe

Historia kariery zawodowej danego pracownika. Lista byłych pracodawców wraz ze wszelkimi szczegółami.

Umiejętności

Umiejętności danego pracownika, wraz z ich oceną dwustronną – zarówno przez samego pracownika jak i przez firmę.

Przetestuj HR Panoramę przez 14 dni za darmo

Rekrutacja
Pozyskiwanie, analiza i zatrudnianie
prosto i intucyjnie


Rekrutacja<br><div style="font-weight: 300; color: #777;">Pozyskiwanie, analiza i zatrudnianie<br>prosto i intucyjnie</div>
Oferty pracy

Tworzenie ofert pracy z poszerzoną możliwością opisu stanowiska. Rozbudowany a przy tym prosty mechanizm oceny kandydatów.

Własna strona z ofertami pracy

Kandydaci mogą aplikować na Twoją ofertę pracy poprzez dedykowana stronę internetową, którą otrzymuje każda firma korzystająca z HR Panoramy.

Kanban

Wizualizacja procesu rekrutacyjnego wszystkich kandydatów. Szybki podgląd oraz możliwość łatwego przenoszenia kandydatów. Doskonale sprawdza się przy większych rekrutacjach.

Profil kandydata

Każdy kandydat uzyskuje dostęp do profilu poprzez który może dostarczać potrzebne dokumenty oraz uzupełniać informacje na swój temat.

Proste zatrudnianie

Po etapie rekrutacji można jednym kliknięciem przekształcić kandydata w pracownika.

Dostęp dla firm trzecich

Możliwość udzielenia dostępu do modułu np.: rekrutacyjnego firmom zewnętrznym. Dzięki tej funkcji można zlecać różne zadania w tym rekrutacyjne, jednocześnie zachowując pełną kontrole na procesem oraz dane w systemie.

Pomagamy zarządzać ponad 15 000 pracowników i kandydatów.

Zarządzanie czasem pracy
Zintegruj ze swoim systemem ERP


Zarządzanie czasem pracy<br><div style="font-weight: 300; color: #777;">Zintegruj ze swoim systemem ERP</div>
Karty czasu pracy

Karty czasu pracy odgrywają ważną rolę w zarządzaniu pracą. Śledzenie czasu rozliczeniowego w celu naliczenia opłat od klientów, ocena czy wynik jest wart włożonego wysiłku. Obliczanie płac i innych wydatków to tylko kilka z kluczowych przykładów.

Integracje

Zintegruj HR Panoramę z popularnymi systemami ERP (Optima CDN, Enova, Sage Symfonia, etc.)

Harmonogram tygodniowy

Automatycznie generowanie kart czasu pracy w oparciu o zaplanowany harmonogram. Integracja z kalendarzem.