Zarządzanie czasem pracy

Automatyzuje proces płacowy, gromadząc dane o czasie pracy i frekwencji pracowników.

Pulpit

Informacje w ujęciu graficznym odnośnie m.in: zaangażowanego personelu w podziale na projekty, podziału pracowników wg. znajomości języków w ujęciu całej firmy informacje o nadchodzących urlopach, urodzinach itp.


Zliczanie pracowników, projektów, wydarzeń i dokumentów

Nadchodzące wydarzenia i urlopy

Rozkład pracowników według projektów

Statystyki na temat płci

Nadchodzące urodziny pracowników

Znajomość języków w firmie

Pulpit

01

Karty czasu pracy

Karty czasu pracy odgrywają ważną rolę w zarządzaniu pracą. Śledzenie czasu rozliczeniowego w celu naliczenia opłat od klientów, ocena, czy wynik jest wart włożonego wysiłku, obliczanie płac i innych wydatków to tylko kilka z kluczowych przykładów.

Karty czasu pracy

02

Tygodniowy harmonogram czasu pracy

Dzięki tygodniowemu planowi pracy, wypełnianie kart czasu pracy jest łatwe i przyjemne. Pracownicy nie muszą tracić czasu na wypełnianie każdego dnia osobno.

Tygodniowy harmonogram czasu pracy

Przetestuj HR Panoramę przez 14 dni za darmo

03

Integracja z kalendarzem

Integracja z kalendarzem pracownika i jego urlopami dodatkowo ułatwia proces zarządzania czasem.

Integracja z kalendarzem

Prosty i szybki eksport danych do popularnych systemów ERP


Prosty i szybki eksport danych do popularnych systemów ERP

04

Czasu pracy wg projektów

W łatwy sposób możliwe jest przypisywanie godzin pracy do wybranych projektów pracowników. Dzięki temu w późniejszym etapie możliwe jest kontrolowanie m.in. kosztów.

Czasu pracy wg projektów

Statusy kart czasu pracy

Statusy kart czasu pracy

Nasz system umożliwia nadawanie różnych statusów kartom czasu pracy oraz wymianę informacji gdy są wątpliwości co do poprawności danych.

Outsourcing

Outsourcing

Zlecaj zliczanie czasu pracy zewnętrznym biurom księgowym. Udostępniając im tylko moduł kart czasu pracy.

Raportowanie

Raportowanie

Dzięki wielu filtrom możliwe jest zliczanie czasu pracy według różnych kryteriów tj. projekty, firmy, klienci, etc.