Rekrutacja

Pozyskuj, analizuj i zatrudniaj właściwych kandydatów

Pulpit rekrutacja

Informacje w ujęciu statystycznym i graficznym dotyczące procesów rekrutacji. Zawiera listę aktywnych ofert pracy oraz ogólną listę kandydatów aplikujących na wybrane stanowisko. Do dyspozycji mamy też statystyki wraz z prezentacja graficzna, w ujęciu całej organizacji i z podziałem na firmy.


Liczba kandydatów na wybrane stanowisko

Widoczność oferty pracy

Lista nowych zgłoszeń od kandydatów

Statystyki i statusy ofert pracy

Pulpit rekrutacja

01

Oferty pracy

Bezpośredni dostęp do listy kandydatów aplikujących na wybrane ogłoszenie oraz personalizowany lejek rekrutacyjny. Widoczne są informacje odnośnie aktywnych ofert pracy. Jest możliwość wystawienia oferty na wybrane serwisy pośrednictwa pracy jak np. pracuj.pl* oraz rozbudowy pól według indywidualnych potrzeb danej firmy, np. o pola dotyczące spraw podatkowych, rozmiarów ubrań, etc.

Oferty pracy

02

Dedykowana strona dla Twoich ofert pracy

Każda z firm posiadających dostęp do HR Panoramy dostaje w pakiecie dedykowaną stronę z ofertami pracy. Oferty są tworzone, edytowane i zamieszczane na stronie za pośrednictwem funkcji w HR Panoramie. Informacje wprowadzane przez kandydatów aplikujących bezpośrednio przez dedykowaną stronę są gromadzone i segregowane w systemie.

Dedykowana strona dla Twoich ofert pracy

03

Kanban dla etapów rekrutacji

Graficzne i w pełni edytowalne przedstawienie przebiegu rekrutacji. Najpierw określasz etapy rekrutacyjne – tworzysz lejek – dla danego stanowiska aby później w łatwy sposób zarządzać przebiegiem całego procesu. Można sprawdzić na jakim etapie naboru są kandydaci oraz w prosty sposób przemieszczać ich profile pomiędzy kolejnymi etapami.

Kanban dla etapów rekrutacji

Pomagamy zarządzać ponad 15 000
pracowników i kandydatów

04

Profil kandydata

Pulpit obejmujący m.in aplikacje i szczegóły kandydata. Dostępna jest lista zgód które udzielił kandydat, notatki, dokumenty przez niego wysłane oraz panel komunikacji wraz historią. Jednym kliknięciem zmieniamy profil w systemie z kandydata na pracownika.

Profil kandydata

Integracja z modułem personelu

Zamiast żonglować danymi pomiędzy różnymi systemami, przeprowadź cały proces zatrudnienia bezpośrednio w HR Panoramie.

Dostęp dla firm trzecich

Jeżeli będziesz chciał outsourcować proces rekrutacji firmie zewnętrznej, i jednoczesnie zachować wszystkie dane w systemie, możesz łatwo to zrobić nadając dostęp do modułu rekrutacji wybranej agencji.

Eksport do PDF

Eksportuj do pliku PDF dane pojedynczego lub wielu kandydatów za pomocą jednego kliknięcia.

05

System ocen kandydatów

Moduł ewaluacji kandydata pozwoli określić czy spełnia on wymagania oferty na którą aplikował. Możesz też ocenić, w skali pięciogwiazdkowej, jego kwalifikacje na dane stanowisko oraz zaprosić do oceny osobę z poza procesu rekrutacji.

System ocen kandydatów

06

Kominukacja zbiorowa

Funkcja wysyłania wiadomości do wielu kandydatów wraz z opcją wstawienia wcześniej zdefiniowanego szablonu. Możliwość ustawienia powiadomienia o wysłanej wiadomości – powiadomienia w systemie, mailowego lub SMS. Historia komunikacji jest archiwizowana.

Kominukacja zbiorowa

Ułatwiony proces zatrudniania


Dokumenty

Prosta i dwustronna komunikacja w celu wysyłki dokumentów niezbędnych przy procesie zatrudniania. Możliwość wysyłania wiadomości i dokumentacji ze wcześniej zdefiniowanych szablonów do wielu kandydatów na raz.

Integracja z innymi modułami

Wszystkie wprowadzone dane zostają w systemie i są rozdzielane między odpowiednie moduły. Możesz jednym kliknięciem zmienić profil kandydata w profil pracownika i od razu zacząć procedure definiowania On-boardingu.

Onboarding

Powitaj nowego pracownika na pokładzie i przygotuj proces wdrażania ustalając jego elementy . Zapoznaj ze zgodami i regulaminem oraz przypisz „opiekuna”. Sprawnie przekazuj informacje i dokumenty.

Przetestuj HR Panoramę przez 14 dni za darmo