Dane personalne

Wszystkie informacje dotyczące Twoich pracowników
w zasięgu kilku kliknięć.

Czas na transformacje sposobu pracy i cyfryzacje dokumentów


Zamień stosy akt i teczek na foldery, digitalizuj nadchodzące dokumenty, oszczędzaj czas, miejsce oraz środowisko. Zapytaj nas o ofertę konwersji danych.

image

Pulpit personelu

Informacje w ujęciu graficznym odnośnie m.in: zaangażowanego personelu w podziale na projekty, podziału pracowników wg. znajomości języków w ujęciu całej firmy informacje o nadchodzących urlopach, urodzinach itp.


Zliczanie pracowników, projektów, wydarzeń i dokumentów

Nadchodzące wydarzenia i urlopy

Rozkład pracowników według projektów

Statystyki na temat płci

Nadchodzące urodziny pracowników

Znajomość języków w firmie

Pulpit personelu

01

Dane osobowe

Informacje na temat pracownika, jego dane personalne oraz kontaktowe. Szczegóły dotyczące zatrudnienia takie jak stanowisko, departament, przełożony, zastępca. Możliwość dowolnej rozbudowy pól według indywidualnych potrzeb danej firmy, np. o pola dotyczące spraw podatkowych, rozmiarów ubrań, etc.

Dane osobowe

02

Dokumentacja pracownicza

Pełna dokumentacja dotycząca wybranego pracownika m.in. umowy, certyfikaty, szkolenia BHP, dokumenty robocze wraz z dostępem do historii zmian. Możliwe jest utrzymywanie dokumentacji z kilku spółek jednocześnie.
Dostępna funkcja dziennika zmian czyli historia dokumentów dodawanych i usuwanych z folderów.

Dokumentacja pracownicza

Prosty i szybki import danych pracowników


Prosty i szybki import danych pracowników

Korzystając z arkuszy Excel możesz bardzo szybko zaimportować wszystkie dane (tj. imię, nazwisko, email, data urodzenia, miejsce zamieszkania, dane księgowe, etc.) swoich pracowników

03

Komunikacja zbiorowa

Funkcja wysyłania wiadomości do wielu pracowników na raz z opcją wstawienia wcześniej zdefiniowanego szablonu. Możliwość ustawienia powiadomienia o wysłanej wiadomości – powiadomienia w systemie, mailowego lub SMS. Historia komunikacji jest archiwizowana.

Komunikacja zbiorowa

04

Karty czasu pracy

Plan czasu pracy wybranego w pracownika w ujęciu miesięcznym, tygodniowym oraz dziennym wraz ze statusem zatwierdzony / odrzucony / oczekuje. Występuje podział widoku względem czasu pracy przy projekcie oraz w danym miesiącu. Możliwość zdefiniowania domyślnego, tygodniowego grafiku czasu pracy dla wybranego pracownika.

Karty czasu pracy

Umowy

Tworzenie, negocjowanie i zarządzanie umowami jest istotną częścią każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Jednak każdy krok jest czasochłonny i podatny na standardowe błędy wprowadzania danych. Dzięki generatorowi opartemu o szablony ten proces jest uproszczony i łatwiejszy w kontroli.

Zgody

System pozwala na definiowanie wymaganych zgód (np. na przetwarzanie danych osobowych) oraz rejestruje kiedy i w jakiej formie zostały zaakceptowane bądź odrzucone.

Notatki

Notatki na temat pracowników, publiczne oraz prywatne z możliwością zapisywania opinii.

05

Umiejętności

Zestawianie przypisanych umiejętności do danego pracownika wraz z możliwością ich oceny w pięciogwiazdkowej skali. Może zawierać informacje o zdobytych uprawnieniach, ukończonych kursach i indywidualnych zdolnościach.

Umiejętności

06

Doświadczenie zawodowe

Historia kariery zawodowej danego pracownika w formie graficznej wraz z detalami. Lista byłych pracodawców oraz funkcja dodawania nowego wpisu. Możliwość filtrowania pracowników według tych danych.

Doświadczenie zawodowe

07

Edukacja

Historia edukacji pracownika, informacje o ukończonych szkołach, zdobytych tytułach naukowych i certyfikatach oraz odbytych kursach. Istnieje możliwość filtrowania pracowników według tych danych.

Edukacja

08

Języki

Zestawienie informacji o znajomościach języków obcych wraz ze stopniem ich zaawansowania. Możliwość oceny kompetencji językowych przez samego pracownika jak i przez pracodawcę. Rozbudowana skala oceny oraz rożne obszary znajomości. Listę widocznych języków można rozbudować.

Języki

09

Kalendarium

Zestawienie informacji o wydarzeniach z kalendarza pracownika. Oferuje wyszukiwanie po nazwie oraz typie zdarzenia. Możliwość określenia ram czasowych z jakich będą wyświetlane dane.

Kalendarium

10

Inwentarz

Znajdziesz tutaj listę aktualnie przypisanych przedmiotów do danego pracownika wraz z możliwością edycji. Istnieje możliwość przypisywania nowych, wcześniej zdefiniowanych przedmiotów. Widoczny jest też podział na przedmioty zwrócone oraz aktualnie używane

Inwentarz

11

Nieobecności

Kompletne zestawienie nieobecności pracowników. Widok w postaci kalendarza lub listy. Możliwość wyszukiwania informacji dla konkretnego okresu oraz po rodzaju absencji.

Nieobecności

Podział pracowników


HR Panorama pozwala na formalny (według projektów i zespoły) oraz nieformalny (według grup) podział pracowników.

Grupy

Grupy umożliwiają podział pracowników według określonych w danym momencie parametrów np. wszystkie osoby znające język angielski będące jednocześnie menedżerami.

Projekty

Projekty reprezentują rzeczywiste projekty w firmie. Projekty można rozbudowywać o dodatkowe pola.

Zespoły

To odzwierciedlenie rzeczywistych zespołów w firmie. Zespoły mogą dzielić się między sobą dokumentami oraz wiadomościami (wkrótce).

Przetestuj HR Panoramę przez 14 dni za darmoRole i uprawnienia

Panel pozwala na określanie uprawnień dostępu do modułów i funkcji HR Panoramy oraz zawartych w nich informacji. Dostęp może być przyznany poszczególnie do głównych paneli jak i ich pod funkcji.
Dostęp do systemu

Możliwe jest włączanie i wyłączanie dostępu do systemu wybranym pracownikom.