Inne funkcjonalności

Zarządzanie inwentarzem

Moduł inwentarz służy przypisywaniu środków trwałych, wyposażenia, sprzętu do poszczególnych pracowników. Na pulpicie inwentarza znajdziemy przekrojowe informacje w formie tabel i wykresów. Stanowią one wykaz stanów ilościowych i przeliczonych na wartości pieniężne, składników majątkowych firmy. Znajdziesz tutaj m.in:


Listę producentów

Listę dostawców

Listę biur i miejsc wykonywania projektów przez Twoją firmę.

Statystyki na temat dóbr przypisanych i tych dostępnych

Opcje tworzenia nowego dobra, dostawcy lub producenta

Listę przedmiotów których amortyzacja dobiega końca

Zarządzanie inwentarzem

01

Dwu składnikowa autentykacja pracowników

Bezpieczeństwo danych jest naszym głównym priorytetem dlatego też oferujemy kilka rozwiązań dla dwuskłądnikowej autentykacji.

Dwu składnikowa autentykacja pracowników

02

Pola niestandardowe / custom fields

Pola niestandardowe pozwalają na tworzenie własnych pól (dla pracowników, kandydatów, użytkowników, firm itp.), które domyślnie nie są zawarte w systemie. Od tej pory możesz określać informacje wymagane do uzupełnienia np:. przy pracy w projektach dla różnego typu formatów np.: pola opisujące wymiary, ramy czasowe, pola kwotowe czy listy do odhaczenia poszczególnych elementów.

Pola niestandardowe / custom fields

03

Szablony wiadomości i dokumentów

Szybka komunikacja to podstawa płynnych procesów. Zdefiniuj szablony wiadomości i dokumentów, żeby usprawnić przepływ informacji w firmie.

Szablony wiadomości i dokumentów

Przetestuj HR Panoramę przez 14 dni za darmo